مرکز دندانپزشکی دکتر مهدی علیزاده

دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران

دارای گواهینامه دوره ایمپلنت (کاشت دندان) و ارتودونسی از دانشگاه لومیندای لوس آنجلس کشور آمریکا و کره جنوبی

بیش از 15 سال تجربه

Synth chartreuse iPhone lomo cray raw denim brunch everyday carry neutra before they sold out fixie 90's microdosing. Tacos pinterest fanny pack venmo, post-ironic heirloom try-hard pabst authentic iceland.

جراح - دندانپزشک

hero
...

خدمات

ایمپلنت دندان
بلچینگ دندان
بلیچینگ دندان
لمینت دندان
لیمنیت دندان
ارتودونسی دندان
ارتودونسی دندان
معالجه ریشه
معالجه ریشه دندان
جرم گیری دندان
جرمگیری دندان
Testimonial avatar
#لمینیت

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quae dolores deserunt ea doloremque natus error, rerum quas odio quaerat nam ex commodi hic, suscipit in a veritatis pariatur minus consequuntur!

Testimonial avatar
#ارتودونسی

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quae dolores deserunt ea doloremque natus error, rerum quas odio quaerat nam ex commodi hic, suscipit in a veritatis pariatur minus consequuntur!

Testimonial avatar
#ایمپلنت

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quae dolores deserunt ea doloremque natus error, rerum quas odio quaerat nam ex commodi hic, suscipit in a veritatis pariatur minus consequuntur!

Testimonial avatar
#بلیچینگ

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quae dolores deserunt ea doloremque natus error, rerum quas odio quaerat nam ex commodi hic, suscipit in a veritatis pariatur minus consequuntur!

نظرات مراجعین کلینیک

بسیار خرسندیم، جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده در کلینیک، نظرات، انتقادات و پیشنهاد های ارزشمند شما بزرگواران را از طریق فرم تماس با ما، راه های ارتباطی پایین صفحه و یا شبکه های اجتماعی دریافت کنیم

نمونه خدمات

Whatever cardigan tote bag tumblr hexagon brooklyn asymmetrical gentrify, subway tile poke farm-to-table. Franzen you probably haven't heard of them man bun deep jianbing selfies heirloom.

gallery

THE SUBTITLE

Shooting Stars

Photo booth fam kinfolk cold-pressed sriracha leggings jianbing microdosing tousled waistcoat.

gallery

THE SUBTITLE

The Catalyzer

Photo booth fam kinfolk cold-pressed sriracha leggings jianbing microdosing tousled waistcoat.

gallery

THE SUBTITLE

The 400 Blows

Photo booth fam kinfolk cold-pressed sriracha leggings jianbing microdosing tousled waistcoat.

gallery

THE SUBTITLE

Neptune

Photo booth fam kinfolk cold-pressed sriracha leggings jianbing microdosing tousled waistcoat.

gallery

THE SUBTITLE

Holden Caulfield

Photo booth fam kinfolk cold-pressed sriracha leggings jianbing microdosing tousled waistcoat.

gallery

THE SUBTITLE

Alper Kamu

Photo booth fam kinfolk cold-pressed sriracha leggings jianbing microdosing tousled waistcoat.

مقالات دندانپزشکی

In order to create a great User Experience some components require JavaScript. In this way you can manipulate the elements on the page and give more options to your users.

We created a set of Components that are dynamic and come to help you.

Alerts Dropdowns Menus Modals Navbars Popovers Tabs Tooltips
دیدن همه